Poland (June/July 2017)

7F6D445A-4CB4-4A8D-AC0B-091758C6BB96

Krakow to Jaroszowice (30 June 2017: Getting Away)

Jaroszowice to Bielsko-Biała (01 July 2017: Developing Patterns)

Bielsko-Biała (02 July 2017: Shifting Terms)

Bielsko-Biała to Cieszyn (03 July 2017: Drawing Lines)

Advertisement